Als kunstmakelaar kan ik u behulpzaam zijn bij de koop en verkoop op commissiebasis van schilderijen en kunstwerken.

Ik ben register taxateur en makelaar voor 17e tot en met 20e eeuwse kunst en door de Federatie TMV gecertificeerd. Door mijn kennis van de nationale en internationale kunstmarkt en mijn uitgebreide netwerk kan ik u op discrete en deskundige wijze met hulp en advies bij staan. Bijvoorbeeld bij de verkoop van werken bij een verdeling, een boedelscheiding of een nalatenschap.

Binnen mijn netwerk zoek ik voor u naar de meest efficiente, profijtelijke en zorgenvrije wijze om uw kunstwerken te verkopen. Ook heb ik ruime ervaring met zaken als de afhandeling en de verkoop van kunstenaarsnalatenschappen, kunstverzamelingen en de begeleiding van schenkingen aan musea.


Twijfelt u als koper niet vaker over het wel of niet aankopen van een schilderij?. Mogelijk kan ik die twijfels voor u wegnemen.

Als onafhankelijk expert stel ik gaarne mijn kennis tot uw beschikking. Met een 'second opinion' of deskundig advies inzake de kwaliteit, de prijs, het kunsthistorisch belang of de conditie van een schilderij ben ik u graag van dienst.

Ik verzorg of bemiddel ook voor u bij transacties met galeries, kunsthandels, veilinghuizen, musea of particulieren of sta u ter zijde met onafhankelijk en deskundig advies.